aboutus.jpg
logo-g.png

เดอะ กรีนเนอรี่ ลอฟท์ เชียงใหม่

นวัตกรรมบ้านยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โครงการหมู่บ้านที่สามารถรองรับครอบครัวตั้งแต่สมาชิก 2 คนขึ้นไป และสามารถขยายเพิ่มได้ ให้ความยั่งยืน ถึงอนาคต วัสดุที่เลือกใช้ในโครงการเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคงทนยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และง่ายต่อการดูแลรักษา ยึดหลักการออกแบบที่อาศัยการเลือกใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และประหยัดพลังงานอย่างสูงสุด

lwsgroup.jpg

เดอะ กรีนเนอรี่ ลอฟท์ เชียงใหม่ โดย

แอลดับบลิวเอส เรียลเอสเตท

ถือกำเนิดจาก "เลิศวสิน" ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความเชื่อถือมากกกว่า 23 ปี ซึ่งเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่เน้นนวัตกรรมพร้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ "แอลทีพรอบเพอร์ตี้" ประสบการณ์การก่อสร้างอย่างมืออาชีพมากกว่า 25 ปี เช่น อาคารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พายัพ แม่ฟ้าหลวง พะเยา ราชภัฎเชียงใหม่ โรงพยาบาล อ.จอมทอง อ.ฝาง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย โตโยต้าเชียงใหม่ และเชียงใหม่แอร์พอร์ทบิสซิเนสพาร์ค และอาคารชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย